Google+
 • HAVUZ VE SOSYAL DONATI

  Okulumuz bünyesinde öğrencilerimize ve velilerimize hizmet veren iki havuz bulunmaktadır. Her ay periyodik olarak bu havuzlardan yararlanan öğrencil...

 • AKTİF SINIF SİSTEMİ

  Öğretmek bir deneyimdir. Öğrenmenin de öyle olması gerekir.Bütün sınıflarımızda kullandığımız ActivClassroom, kendi alanındaki ürünler arasında en...

 • KARAKTER EĞİTİMİ

  Öğrencilerimizi “topluma değer katacak” birer birey olarak yetiştirebilmenin sorumluluğuyla eğitim faaliyetlerine başladık. Milli ve manevi değerler...

 • “Skills based” English

  Sınırların önemini yitirdiği günümüz dünyasında dünya insanlarıyla iletişim kurmanın gerekliliklerinden biri de yabancı dil bilmektir. Biz öğrenci...

 • DOĞAYLA İÇ İÇE BİR ORTAM

  Temiz havası, yem yeşil ortamı ile şehir mekezine 7 dk. mesafede olan okulumuz şehir hayatının olumsuzluklarından uzak uygun bir öğrenme ortamı...

 • TEMATİK SINIFLAR

  Öğrenmede ortamın etkisi bir çok bilimsel makalede vurgulanmış, ispatlanmıştır. Biz de öğrenmeyi pekiştirmek için ortam faktöründen yararlanmaktayız...

 • SOSYAL ETKİNLİKLER

  Akademik öğretim çalışmalarının yanısıra sosyalleşme ve duyarlı birer birey olmak amacıyla öğrencilerimize birbirinden farklı sosyal etkinlikler...

 • KULÜP ÇALIŞMALARI

  Öğrencilerimizin sosyal ve bedensel gelişimlerine destek olması amacıyla sosyal etkinliklerin yanısıra düzenli olarak farklı branşlarda sanatsal...

 • SANAT RUHA DOKUNUŞTUR

  Sanat ruha dokunuştur. Ebru teknesinde bir damla boyanın titretmesiyle, stresin yayılıp gitmesidir... Musikidir sanat. Bazen dünyayı seyirdir...

 • KİTAP OKUMA EYLEMİ

  Yürüyüş yolunda gerçekleştirilen etkinlikte Sayın Karaosmanoğlu da öğrencilerimize destek verdi.

 • YAPARAK-YAŞAYARAK ÖĞRENMEK

  Hem sınıf hem de labaratuvarlarımızda öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerine imkan sunuyoruz.

MERHAMET VE ŞEFKAT

sefkat mnkMerhamet Evrensel Bir Duygudur

Merhamet, şefkat ve duygusal empati kavramları, birbirini tamamlayan temel duygulardır. Merhamet duygusu, bu üçlü kümenin en geniş kapsamlısıdır. Neredeyse bütün canlılarda mevcut olan evrensel bir yanı vardır merhametin. Mesela, dişi kuşlar bir düşman yaklaştığı zaman yaralı taklidi yaparak düşmanı kendilerine çeker, yavrularını korumaya alırlar. Yine işçi karıncalar, kolonileri tehlikeye girdiği zaman kendi varlıklarını riske atarlar.

Merhamet duygusu olan kişi, ayrım yapmaz. Çünkü merhamet, karşı tarafın kimlik ve kişiliğini gözetmeden herkese eşit dağıttığımız bir duygudur. Bu his, insanın iyi ile kötü arasında gidip gelmesinde çok önemliyken, geliştirilmesi gereken ham bir duygudur. İnsan bir yönüyle bencildir. Merhametin zıddı egoizmdir. Bu iki duygu, tahterevallinin iki ucu gibidir. Merhamet arttıkça bencillik, bencillik arttıkça bencillik azalır. İnsan içi dünyasında bunların hangisini beslerse o yöndeki hisleri gelişir.

Şefkat

Şefkat duygusunda koşulsuzluk söz konusudur. Şefkat, sevginin şartsız halidir. İnsanları olumlu ve olumsuz özellikleriyle kabul etmeyi sağlar.Art niyetsiz, saf sevgi de diyebileceğimiz şefkatin, yüce ve insana özgü bir özelliği vardır. Merhamet bir eğilimken, şefkat sevgi nesnesi belli bir histir. Muhatabın ihtiyaçlarını hissederek, ona özel ilgi söz konusudur. Şefkat, merhamet duygusunun olgunlaştırılmış hali ve bir adım ilerisidir.

Şefkat Göster, Sağlık Bulsefkat

Şefkat, İnsan sağlığına olumlu yönde katkısı olan bir duygudur. Bu konuda Harvard Üniversitesi’nden 87 öğrenciyle yapılmış bir araştırma oldukça dikkat çekicidir. Sonuçları, 1996 yılının Mart ayında, Amerikan Psikosomatik Tıp Toplantısında açıklanan çalışmanın konusu şöyledir: 1965 yılında 20,1996 yılında 55 yaşında olan denekler, ebeveynlerinin “sevgi dolu ve şefkatli” olup olmadıklarına bakılarak iki gruba ayrılmışlardır. Anne babalarını “müşfik ve sevecen” diye tanımlayana katılımcılarla, “şefkat ve sevgiden yoksun” büyüdüğünü belirten kişilerin arasındaki farklar ortaya konulmuştur. Buna göre otuz beş yıllık süreçte, ikinci gruptakilerin gergin ve stresli bir hayat sürmekten kalp, şeker ve tansiyon hastalıklarına daha çok yakalandıkları gözlenmiştir. Sigara ve içkiden bağımsız şekilde yapılan araştırmada, birinci gruptakilerin psikosomatik hastalıklar geçirme oranının diğerlerine nazaran daha az olması da dikkat çekmiştir. Dolayısıyla şefkat, ruh sağlığının yanı sıra beden sağlığına da ciddi faydalar sağlayan bir duygudur.

sefkat 1Şefkat ve Empati

Şefkat ve merhamet duyguları ancak empati becerileri sayesinde güçlenebilir. Olaylarla ve insanlarla empati kuramayan kişinin şefkati gerektiği gibi tezahür edemez. Şefkat bir anlamda karşımızdakini olduğu gibi kabullenmektir. Söz konusu kişi bir çocuk bile olsa, onu olduğu gibi kabullenmeden bir şeye yönlendirmek çok zordur.  Bir an için bu duygu kümesinin insanlıktan kalktığını düşünelim: Güçlüler zayıfları ezer, suç oranları hızlı bir şekilde artar. Zulmün hakim olduğu yerde insanlar bir yere kadar dayansalar da, tahammül sınırı aşıldığında zalimle mazlum arasında çatışma çıkar. Bu da insanlığın sonu demektir. Her ne kadar insanın genetik programında acıma duygusu bir eğilim olarak var olsa da, bu duygu ancak bireysel çaba gösterilirse geliştirilebilir. Ama bir karınca ya da kuş ,bu duygular kendisinde var olara doğar.

“Teflon Adam” Modeli

Acımasızlık insanı ilkelliğe götürür. Merhametin olmadığı insan modeli “teflon adam”a benzetileblir.  Nasıl teflon tencere kendi yanmadığı halde içinde bulunanı yakarsa, “teflon adam” da başkalarına acı vermesine rağmen, hiçbir üzüntü ve suçluluk hissetmez. Bu insanlar acıma duygusu taşımadıkları gibi empatiden de yoksundurlar. Şefkatten uzak olan bu kişilere beyinlerinde şefkat duygusunun gelişmesi ve başkalarına merhamet duyabilmeleri için, acı çeken insanların görüntüleri izletilir.  Empati için, “mikro ifade” tabiri kullanılır. Bu, kişinin duygularını dışa vurması demektir. Duygusal empati, şefkati kapsayan bir yetenektir. Karşı tarafın yaşadıklarını anlamak ve ondaki hissi ipuçlarını okumak için, duygusal empatinin şefkatle beraber olması icap eder. Bu kabiliyetteki birisi başkalarıyla konuşurken, başkalarının duygularının arka planını tahmin etmeye çalışırken, sözlerinin altındaki anlamları, “satır aralarını” okur. Empatisi gelişmiş kişi, bir tek nesneyi düşünmez; daha bütüncül yaklaşır. Şefkat empatiyle birleştiğinde, insan başkasının gözüyle bakmayı başardığından farklı dünya görüşlerini de tanır.

Kaynak: Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Duyguların Dili, 2006